Call center: Luni - Vineri: 08:00 - 20:00 tel: 0264/917office@medstar.ro
Call center: Luni - Vineri: 08:00 - 20:00 tel: 0264/917office@medstar.ro

Siguranţa transporturilor şi permise

SIGURANȚA TRANSPORTURILOR

Vă aducem la cunoştinţă principalele modificări legislative privind examinările medicale şi psihologice pentru funcţiile din siguranţa transporturilor.
Funcţiile din siguranţa transporturilor şi periodicitatea examinărilor medicale şi psihologice se regăsesc în Ordin MT 1151/2021.
Obs.: Pentru transportul rutier examenul psihologic este obligatoriu anual.
Examinările medicale şi psihologice se pot efectua doar în unităţile agreate de Ministerul Transporturilor; SC Medstar SRL are numărul certificatului de agreare 1206/14.03.2022 pentru investigații medicale și psiholog Mircea Andreica, având ca număr al certificatului de agreere 1207/14.03.2022, pentru investigațiile psihologice.

Conform ordinului 1151/2021, art. 7, persoanele care vor fi examinate vor depune la recepția Medstar adeverința medicală de boli cronice eliberată de medicul de familie şi evidenţa zilelor de concediu medical pe ultimele 12 luni.
Obs.: solicitantul avizului medical pentru siguranța transporturilor se va prezenta astfel:
– repaos alimentar de cel puțin 4 ore înaintea examinării
– cei care poartă ochelari să îi aibă asupra lor

Fișa medicală trebuie finalizată și raportată în decurs de 10 zile lucrătoare, în caz contrar comisia va notifica angajatorul și fișa este anulată și se vor relua procedurile de examinare.

Examinările obligatorii sunt următoarele (este foarte important să vă întrebaţi angajaţii dacă acestea au fost efectuate complet):

 • examen interne + EKG (la persoanele peste 40 ani)
 • examen chirurgical
 • examen oftalmologic + câmp vizual şi fund de ochi
 • examen ORL + audiogramă
 • examen neurologic + EEG la indicaţie
 • examen psihiatric

Analize de sânge:

 • hemoleucogramă completă, glicemie, colesterol, uree, creatinină, gama GT, TGO, TGP, VDRL, HIV;
 • examen de urină.

În urma examinării, comisia medicală va elabora unul dintre avizele de aptitudine/inaptitudine, respectiv: APT, APT CU RESTRICȚII, INAPT TEMPORAR sau INAPT. Persoanele apte cu restricții sau inapte temporar vor primi, conform art. 13 din ordinul 1151/2021 un aviz cu caracter definitiv APT sau INAPT, după rezolvarea afectiunii medicale care a determinat retragerea din funcția cu atribuția de siguranța transporturilor. Procedura pentru persoanele inapte o puteți găsi aici, pe site-ul Ministerului Transporturilor.

Avizele pe care le primiţi trebuie să fie autocopiative şi să aibă un număr compus din: indicativul judeţului/ nr. certificat de agreere/ nr. curent. Să aibă aplicată ştampila unităţii emitente şi un timbru sec identic cu ştampila cu tuş. Angajatorul primeşte originalul, angajatul primeşte o copie, încă o copie se trimite la Direcţia de Sănătate Publică, care anunţă medicul de familie în caz de inaptitudine şi una rămâne la dosarul personal care se raportează lunar la Ministerul Transporturilor.

ORAR examinări siguranța transporturilor:

POLICLINICA MEDSTAR UNION

 • Str. Bucegi, Nr. 13 - 15, Complex Comercial Union, Etaj 1
 • 0264/917
Luni08:00 - 13:00
Miercuri08:00 - 13:00
Joi16:00 - 18:00
Vineri08:00 - 13:00

Eliberarea fișelor:

 • pentru examinările efectuate în cursul zilei de luni: marți, a doua zi, după ora 16.00 (de la recepție).
 • pentru examinările efectuate în cursul zilei de miercuri: joi, a doua zi, după ora 16.00 (de la recepție).
 • pentru examinările efectuate în cursul zilei de vineri: marțea, următoarea săptămâna, după ora 16.00 (de la recepție).

Tarife:

Examen (Aviz) Medical
230 lei
Examen (Aviz) Psihologic
50 lei
Reevaluare
40 lei

PERMISE AUTO

1. BAZA LEGALĂ

 • Ordin 14282019
 • Ordin 1162/2010
 • Ordin 1530/2017 privind modificarea normelor minime fizice și mentale aprobate de ordinul 1162/2010
 • Jurnalul oficial al Uniunii Europene- Volumul 17 Anexa III
 • OUG nr. 195/2002 art. 22 republicată

2. AVANTAJE, în cazul persoanelor care nu prezintă afecțiuni medicale incompatibile cu calitatea de conducător auto

 • O singură programare pentru grupa I, cat. A, A1, B
 • Rezultatele se eliberează pe loc pentru grupa I, cat. A, A1, B

3. CONDIȚII DE PREZENTARE

 • Actul de identitate
 • Adeverință de la medicul de familie, care să ateste bolile cronice cu care persoana se află în evidență
 • Purtătorii de ochelari sunt rugați să-i aibă asupra lor
 • Persoanele care suferă de diabet zaharat și care urmează un tratament medicamentos cu risc de inducere a hipoglicemiei trebuie să prezinte un AVIZ (Scrisoare medicală) de la medicul diabetolog cf. Punctului 5 subpunctele 5.21 și 5.22 din Ordinul 1530/2017

IMPORTANT! În cazul depistării uneia sau mai multor afecțiuni prevăzute în normele minime medicul examinator poate solicita examinări suplimentare. Acestea pot fi efectuate în orice unitate medicală autorizată. Costul examinărilor suplimentare nu este cuprins în tariful de Permis auto.

Tarife:

Examinări medicale (cat. A, A1, B)
170 lei
Examinări medicale + evaluare pneumologie (grupa II, cat. C, D, E, Tractor, Tramvai)
170 lei + 60 lei
Examinări psihologice: (cat. A, A1, B) - 40 lei; (cat. C, D, E, Tractor, Tramvai)
50 lei
- rezultatul se eliberează pe loc, sub forma unui aviz timbrat, conform normelor Colegiului Psihologilor din România

Orar:

POLICLINICA MEDSTAR UNION

 • Str. Bucegi, Nr. 13 - 15, Complex Comercial Union, Etaj 1
 • 0264/917
Luni09:30 - 11:30
Miercuri09:30 - 11:30
Joi16:00 - 18:00
Vineri09:30 - 11:30

POLICLINICA MEDSTAR MĂRĂȘTI

 • Complex Comercial Piața Mărăști, etaj 3
 • 0264/917
Marți16:00 - 18:00
Vineri11:00 - 13:00

PERMISE DE PORT ARMĂ

Investigațiile medicale cuprind:

 • medicină internă,
 • chirurgie – ortopedie,
 • oftalmologie,
 • serologie,
 • ORL,
 • neurologie,
 • psihiatrie,
 • eliberarea fișei de aptitudine.

Tarife:

Tarif unic
150 lei
Examenul psihologic pentru port armă
50 lei